Vandringspriser

TVÅ GENERATIONER


Spelas som foursome poängbogey över 18 hål. 
Två generationer inom samma familj.
Vandringspriset - tennfat skänkt av Holge Ottosson, 1971 - ständig egendom efter tre inteckningar.


1971 Olof/Ulf Kindblom 
1972 Holger /Pertti Ottosson 
1973 Gert/Thomas Svenningsson
1974 Rolf/Jan Johansson 
1975 Åke/Holger Mattsson 
1976 Kenneth/Patrick Kroon 
1977 Carl/Thomas Melin 
1978 P-O/Cissi Ambjörnsson 
1979 Kerstin Persson/Rolf Stigsson 
1980 Ebba/Benny Oscarsson 
1981 Niklas/Roland Ridefjord 
1982 Jonas/Benny Haglund 
1983 Mats/Peter Norin 
1984 Lars/Sven Rydén 
1985 G/F Johansson 
1986 Pia/Johan Loftby 
1987 Sten/Lotta Johansson 
1988 Bengt/Claes Gustafson
1989 Gunnel/Jonas Haglund 
1990 Gunnel/Jonas Haglund
1991 Lillemor/Jens Pettersson 
1992 Leif/Malin Augustsson
1993 Peder/Hans Andersson 
1994 Monika/Ulf Blixberg
1995 Johnny/Malin Wendel 
1996 Monika/Ulf Blixberg
1997 Yngve/Martin Englund
1998 Lisbeth Nilsson/Jonas Molander 
1999 Gunnar/Hanna Johansson
2000 Marie-Louise/David Emilsson
2001 Jonathan/Lillebeth Broman
2002 Jonas/Philip Molander
2003 Morgan/Emil Ljungskog
2004 Tommy/Jonas Westman
2005 Bo/David Mattsson
2006 Morgan/Emil Ljungskog
2007 Jonas /Fanny Molander
2008 Peter/Marie Svenningsson
2009 Anders/Sigge Schultz
2010 Olle/Philip Loord
2011 Marie-Louise/Daniel Emilsson
2012 Yngve/Martin Englund
2013 Bernt/Oscar Sköld
2014 Anders/Robin Linné
2015 Jan/Marcus Månsson
2016 Rickard / Stefan Sanell
2017 Jan/Marcus Månsson                                    2018 Monika Blixberg/Ulf Blixberg 

 

ÄKTA MAKAR


Spelas som greensome poängbogey över 18 hål.
Tennskål skänkt av Aina & Folke Müller.


1976 Gun/P-G Nilsson 
1977 Vivianne/Bo Johansson 
1978 Per/A-G Malm 
1979 U/R Enberg, Ulricehamn 
1980 E Johansson/Bengt Hallberg 
1981 Eva/Wåge Bjärsholm
1982 Siw/Roy Oscarsson 
1983 Sylvia/Ingvar Axelsson 
1984 Lisbeth/Eje Nilsson (G-B/R Bryngelsson, Hulta)
1985 Birgitta/Gunnar Johansson 
1986 M Strålin/T Björklund 
1987 Börje/Gunnel Laurinsson 
1988 C Molander/J Nilsson
1989 P/L Oxfildt, Köde 
1990 Eva/Jan-Åke Andersson
1991 Marianne/Leif Öman 
1992 Kerstin/Thomas Svenningsson
1993 Laila/Mats Kroon 
1994 Eva/Jan Månsson
1995 Aina/Jan Rask 
1996 Pia/Ingemar Loftby
1997 Cecilia/Jonas Molander
1998 Lisbeth/Hans Backlund
1999 Marie/Hans Palmgren
2000 Ann/WågeJosefsson
2001 Gunnar/Birgitta Johansson
2002 Jennie Andersson/Robert Lindqvist
2003 Jan/Birgitta Gaardsdal
2004 Olle/Marianne Söderlind
2005 Ingemar/Pia Loftby
2006 Lennart/Marita Jotteman
2007 Jan/Birgitta Gaardsdal
2008 Eva/Jan Månsson
2009 Josefin/Per-Johan Nilsson
2010 Birgitta/Jan Gaardsdal
2011 Robert/Christina Lindqvist
2012 Håkan /Ulrika Ekdahl
2013 Carina Bladh/Kenneth Petersson
2014 Laila/Mats Kroon
2015 Junis/Tage Haraldsson
2016 Mickael Wallenberg / Susanne Sandin
2017 Pär-Ola/Jannika Svensson                            2018 Björn Martinsson/Eva Martinsson