Aktiviteter

För tävling på Isaberg GK gäller:

Där inget annat anges spelas tävlingen över 18 hål.
Alla singeltävlingar är handicapgrundande.
Vid lottade tävlingar ges tävlande företräde på banan.
Tävlingskommittén förbehåller sig rätten att göra ändringar i tävlingsprogrammet.
Tävlingarna spelas enligt Regler för Golfspel, SGF:s generella lokala regler, Isaberg Gk:s lokala regler, SGF:s spel- och tävlingshandbok samt EGS:s handicapregler.

ANMÄLAN TILL TÄVLING
Anmälan kan ske
• via internet (golf.se/min golf).
• golfterminalen i kansliet med medlemskortet
•på telefon till kansliet
Anmälan är bindande för erläggande av startavgift. I de fall deltagarantalet är begränsat finns detta angivet. Är tävling fulltecknad kan man anmäla sig på en reservlista.

ANMÄLNINGSTIDEN
Utgår kl. 15.00 två dagar före tävlingsdagen.
Särskilda bestämmelser kan gälla vid vissa tävlingar. Se hemsidan. Efteranmälan kan göras fram till första start mot erläggande av dubbel avgift, gäller dock ej KM (*) och matchtävlingar.
Efteranmäld får starta i den mån partner finns och det i övrigt ej medför olägenhet.
(*) Spelare som deltagit i officiell tourtävling och missat cut får efteranmäla sig till KM.

FÖLJANDE GÄLLER FÖR HANDICAPTÄVLINGAR
Alla får delta i alla handicaptävlingar, förutsatt att kriterierna för tävlingen är uppfyllda (ålder, kön, klass etc) men endas spelare med EGA Exakt Tävlingshandicap /ETH) kommer med på resultatlistan

GOLFBIL
Spelare, som av medicinska skäl behöver använda golfbil vid tävling, skall ha tillstånd i form av läkarintyg.

STARTAVGIFTER
Om ej annat angives är startavgiften vid klubbens tävlingar 100 kronor. Junior som deltar i seniortävling erlägger full startavgift. Vid vissa tävlingar kan andra avgifter gälla.

TÄVLINGSGREENFEE
50% rabatt på ordinarie greenfee

KLASSINDELNING

A +8 12,4
B 12,5 24,4
C 24,5 36,0

 

 

 

STARTTID och STARTORDNING
Anslås med startlista på klubbens hemsida www.isaberggolf.com senast kl. 13.00 dagen före tävlingen.

SÄRSKILJNING VID LIKA RESULTAT
Vid lika resultat i hcp-tävling används om ej annat anges hcp-metoden, dvs  personen/laget med minsta antal hcp-slag placeras före.
I scratchtävling används om ej annat anges den matematiska metoden, vilken innebär att – vid lika resultat – resultatet på de sista 9, 6, 3 och sista hålet avgör. Kan man ej heller då skilja personerna/lagen åt bestäms placeringen genom lottning.
Vid KM gäller sudden death (hål för hål).

UTEBLIVANDE FRÅN TÄVLING, mm
1. Om man på grund av sjukdom eller annan hastigt påkommen angelägen anledning ej kan komma till start, skall tävlingsledningen snarast meddelas.
2. Uteblir man från start utan anledning, utgår dubbel anmälningsavgift, som snarast betalas till kansliet.  Görs ej detta innebär det automatisk avstängning från alla tävlingar tills betalning skett.
3. Bryter man utan anledning en tävling innebär det automatiskt avstängning de två närmaste tävlingarna

PRISUTDELNING
Pristagare eller till tävlingsledningen anmält ombud skall hämta sitt pris annars går priset vidare till nästa pristagare alternativt åter till TK. Vandringspriser delas ut vid årets höstmöte.