Oldboys

Tävlingsregler, ”Grå Pantrar”, 2016

 

Allmänt:

Alla som fyller 60 år, eller mera, under tävlingsåret får delta. Startavgiften är 50:- Om inte annat anges är spelformen slaggolf, i två klasser, A (hpc – 19,0) och B (hpc 19,1 - ) Tävlingsdag är tisdag med anmälan senast 08.30 och offentlig lottning kl. 08.45 med första boll kl. 09.00 med start från hål nummer 1 och 10. Anmälan via nätet eller på plats. Dessutom måste alla skriva sitt scorekort för lottningen. Valfri tee som måste anges vid anmälan.

Veckopriser i A- resp. B-klassen:

1:a pris   150 kr         
2.a pris   120 kr    
3:e pris   100 kr    
4:e pris   80 kr Vid fler deltagare än 10  
5:e pris   80 kr Vid fler deltaagre än 15  
6:e pris   60 kr Vid fler deltagare än 20  
7:e pris   60 kr Vid fler deltagare än 25  
8:e pris   50 kr Vid fler deltagare än 30  
9:e pris   50 kr Vid fler deltagare än 35  
10:e pris   50 kr Vid fler deltagare än 40  

 

För att erhålla pris krävs närvaro vid prisutdelningen. En lunchkupong, per var 15:e start, lottas också ut bland de som är närvarande. Undantagna för utlottning är de spelare som erhållit pris enligt ovanstående.

Alla som gjort birdie får 1 boll.

Säsongspriser:

Slutsegrare för året blir den som har bästa sammanlagda resultatet i 7 tävlingar. Tävlingar som ingår i säsongstävlingen är endast våra egna tisdagstävlingar.

De bäste i säsongtävlingen har följande priser att hämta:

1:a 750 kr    2:a 600 kr    3:a 500 kr    4:e 450 kr    
5:e 350 kr 6:a 250 kr 7:e 150 kr 8:e 100 kr    
9:e 100 kr 10:e 100 kr            

 

Segraren erhåller dessutom inteckning i det stående vandringspriset, som är skänkt av Arne Dehlin, plus en liten tallrik som får behållas.

Till slutspel med Gamla Grabbar går de 6 spelare som uppnått bäst resultat i tre av fem tävlingar med gamla Grabbar Sydväst.

 

I februari 2016 ISABERG GK Oldboyskommittén