Tjejkommittén

Hej alla Tjejer från 21 år!

Varmt välkommen till en ny golfsäsong år 2020.

OBS! Alla, även ni, som bara kan vara med en eller ett fåtal gånger kan vara med.  

 

Tävlingar: Från 14/4 med kickoff, t.o.m. 6/10–2020.                                                                                  

                                                                                                                                                            

Tävlingsdag Tisdagar starttid från kl. 14.00, efter 1 sept. starttid från kl. 13.00

                                          Klasser: A och B.  Delas in när vi vet vad vi får för handicap.

 

Anmälan görs senast kl. 12.00 måndagen före spel på "min golf" eller till kansliet.
Tel 0370–336330

 

Scorekort ligger i omklädningsrummet. Där finns även lite info om dagens tävling.

                                                                                                                                            

Startavgift 50 kr, som betalas efter varje tävlingsrunda, kan även Swisha.

Avgiften går till priser, och andra aktiviteter mm.

 

PS!  Hela tävlingsprogrammet finns i bifogad fil nedan men kommer att även att sättas upp på anslagstavlan i tjejernas omklädningsrum.

                                                                                                                                                                                            

Tävling 2/6:Isaberg Classic. Lagtävling, 4 spelare i varje lag, du anmäler dig själv.

                                         Kommittén sätter ihop laget. Tävlingen spelas enligt följande:

                                         Hål 1–6, det bästa resultatet i lager. Hål 7–12, de två bästa resultaten

                                          i laget. Hål 13–17, de tre bästa resultaten i laget. Hål 18, alla resultaten i laget.

                                                                                                                                                            

Hemlig Resa den 18/8. Information och anmälningslista kommer att finnas på anslagstavlan i tjejernas omklädningsrum

och på hemsidan.                                                                                                               

 

Vi spelar golf, trivs och umgås, hjälps åt, och tar hand om de som är nya. 
Vi hoppas att alla ska känna sig välkomna.
Alla vet hur svårt golf kan vara ibland.

 

Vi hoppas att många vill vara med

Tjejkommittén:  Carina Bladh, Carina Eriksson, Gunnel Hverven,

Madeleine Lundström, Lena Sundeborn