Personal

Jacob Stenkil

Klubbchef

Pia-Lena Svenningsson

Kanslist

Per-Magnus Josefsson

Head Greenkeeper

Mathias Svenningsson

Banförman, bevattning, fastigheter och del av klippteam
  • Mobil: 0703-69 97 67

Lennart Johansson

Maskinansvarig, bevattning och del av klippteam

Glenn Stålgren

Skog, ombyggnad och del av klippteam

Tomas Kvick

Vaktmästare och "allt i allo"

Göran Larsson

Del av klippteam

Markus Holmberg Josefsson

Del av klippteam

Jonas Söderblom

Del av klippteam