Miljöplan

Svenska golfförbundet arbetar för att alla golfklubbar skall ha en miljöplan.

Isaberg GK skall medverka i detta arbete genom att bedriva sin verksamhet så att ett långsiktigt ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle, med en god livsmiljö för människor, djur och natur inte äventyras.

Isaberg GK ska följa Agenda 21 som är en internationell överenskommelse som syftar till att åstadkomma en global samverkan för att påverka miljöfrågor positivt.