Drog- och mobbingpolicy

Antogs vid klubbens vårmöte 2013-03-11

Droger -
en substans som är berusande och/eller beroendeframkallande. Droger är med denna definition tobak, alkohol, narkotika, vissa läkemedel samt dopingpreparat.

Mobbing -
när en eller flera individer, vid ett eller fler tillfällen blir utsatt för kränkande ord eller handling, från en eller flera personer.

Policy drog- och mobbing
Vid aktiviteter och träning i Isaberg Golfklubbs elit- och juniorverksamhet är användandet av droger förbjudet. Ingen ska heller behöva utsättas för mobbing. Ledare ska förhindra och motverka genom lyhördhet och information. I föreningens juniorverksamhet ska alla medlemmar och deltagare ges möjlighet till träning och tävling på samma villkor.

Policyn ska diskuteras årligen och vid behov revideras vid föreningens årsmöte under särskild punkt
Ledare och styrelse ska ha god kännedom om den antagna policyn och aktivt informera om denna. Information på föreningens årsmöte, vårens informationsmöte för föräldrar/deltagare samt vid minst 1 träningstillfälle under verksamhetsåret

Policyn ska leva i/med klubbens juniorverksamhet
Vid överträdelse ska varje enskilt fall, genom resp kommitté behandlas vid kommande styrelsemöte
Fester för vuxna följer samhällets och restaurangers allmänna regler

Den antagna policyn ska bidra till att Isabergs golfklubb är en trygg miljö, där föräldrar i förtroende kan låta sina barn delta i klubbens verksamhet.

Styrelsen
Isaberg Golfklubb