Vårmöte

I måndags samlades 47 medlemmar i klubbhuset för att närvara vid Vårmötet på Isaberg GK.

Mötet inleddes med en tyst minut för Lennart Ottosson. Lennart, som var Isaberg GK´s första ordförande, gick bort för ett par veckor sedan. Bernt informerade om vad som händer i Golf Sverige och på klubben. Efter att vårmötets alla punkter hade avhandlats blev det dags för Forum Isaberg där bl.a. nya hemsidan visades, information om Olympia Golfen och information om hur arbetet med bolagiseringen fortskrider.Stort tack till alla som hade tagit sig tid att närvara vid vårmötet denna kväll.

Kommentarer