Layout - ombyggnation Västra

Måndagen den 2/11 påbörjades arbetet med att förbättra bunkrar och greenområden på Västra banan helt enligt plan. Till nästa säsong kommer hål 1, 2, 3, 7 och 17 ha genomgått förändringar i design och layout av bunkrar och vissa greenområden. På vissa ställen kommer det satt skapas avrinningsytor som ökar spelbarheten och förhindrar vattenansamlingar. Vi gjuter bunkrarna och skapar bunkrar som är vackra, hållbara, enklare att underhålla och harmoniserar med varandra över hela bansträckningen. Som spelare skall man vara trygg i att bunkrarna har samma karaktär och egenskaper. Vi kommer självklart passa på att göra andra förbättringar på bana, ex tees med det material som blir över när vi gräver och justerar i bunkerområden. Nedan presenterar vi layouten för pågående ombyggnation.

Hål 1 Västra

Greenområde 1.

Här tar vi bort den främre bunkern och skapar två mindre greenbunkrar närmare green, för ett lite tightare inspel.

Den bakre bunkern tas bort och ersättas med en gräsbelagd uppsamlings- och avrinningsyta.

Hål 2 Västra

Greenområde 2.

Bunkern tas bort helt och hållet till förmån för en större avrinningsyta, som sträcker sig från vägen ovanför greenområdet ned till sjön. Syftet är att skapa fler spelmöjligheter med risk/reward och samtidigt leda vatten från green ned mot sjön.

Hål 3 Västra

Greenområde 3.

Här ändrar vi layout och storlek på greenbunkern. Utöver det flyttas vägen upp i slänten till vänster, i syfte att att skapa mer spelyta framför green och till vänster om bunkern.

Hål 7 Västra

Greenområde 7.

Även här kommer vi att ta bort bunkern och istället ersätta den med en uppsamlingsyta/gräsbunker, detta kommer att öka spelbarheten på den högra sidan om green. 

Hål 17 Västra

Greenområde 17.

Här tar vi bort den bakre bunkern och skapar istället en gräsbelagd uppsamlingsyta.

Ambitionen är att skapa känslan av en "infinity-green" där man upplever att greenfeen fortsätter ut i vattnet. Därför röjer vi upp i växtligheten bakom green.

Den högra bunkern byggs om och hela området till höger kommer att bli mer spelvänligt.

Utöver det kommer vägen att få en ny layout och "gömmas" för att skapa ett vackrare greenområde.

 

Kommentarer