Bra att veta

PARKERING

Parkering är tillåten endast på våra två relativt rymliga P-platser.
På vägen mellan Nissastigen och bron råder P-förbud. Detsamma gäller Hjulf­hults­vägen. Det är ej heller tillåtet att parkera i fickorna längs vägarna — exempelvis längs Hjulfhultsvägen — eller längs gångvägen från 9:an till 10:an på Östra banan. Även innanför grindarna vid klubbhusen råder P-förbud.
För allas trevnad – respektera P-reglerna!

  

KVARGÖMDA EFFEKTER

Upphittade och kvarglömda effekter kan lämnas in på expeditionen. Städper­so­nalen samlar in persedlar från om­kläd­ningsrummen. Kontakta därför expeditionen om du har förlorat eller glömt något. Men gör det snabbt! Prylarna förvaras icke hur länge som helst.

  

HUNDAR PÅ BANAN

Hund i koppel får medföras på golfbanan, dock ej vid deltagande i tävlingsspel anordnad av klubben.

  

BARNVAGNAR

På grund av olycksriskerna är barnvagnar icke tillåtna på banan. Små barn bör av samma skäl icke medföras vid spel.

  

KLÄDSEL

Vår klubb har ingen speciell dresskod. Spel med bar överkropp är INTE tillåtet.