Bokningsvillkor

Betalning 

Obs endast förbetalning av boenderelaterande kostnader (hyra, städning, lakan och handdukar)

  • För bokningar med mer än 60 dagar till ankomst gäller:
    Senast 10 dagar efter bokningstillfället skall bokningsavgiften vara betalad. Resterande belopp skall vara betalat senast 30 dagar före ankomst.
  • För bokningar med mindre än 40 dagar kvar till ankomst gäller:
    Hela hyresbeloppet skall betalas inom 10 dagar från bokningstillfället, om inget annat avtalats.
  • För bokningar med mindre än 14 dagar till ankomst gäller:
    Stugan skall betalas omgående efter bokningstillfället, om inget annat avtalats.

Om inte bokningsavgiften eller hyresbeloppet betalas inom avtalad tid har vi rätten att avboka din bokning varpå avbokningsreglerna träder i kraft.

Avbokning

Önskar du avboka senast 30 dagar innan ankomst avbokar vi stugan och återbetalar det inbetalade beloppet exklusive bokningsavgiften. Sker avbokning när hela hyresbeloppet är betalat kräver vi läkarintyg. Då behåller vi bokningsavgiften och resterande återbetalas.

Bokning
Bokningen är bindande så snart vi bekräftat den och du har erlagt bokningsavgiften alt. full betalning. En bokningsavgift på 500 SEK per enhet tas alltid ut vid bokningstillfället, om inget annat avtalats. Denna kostnad är bindande och betalas ej tillbaka. Bokningsavgiften ingår i den totala hyreskostnaden.

 

Obs endast förbetalning av boenderelaterande kostnader (hyra, städning, lakan och handdukar).

 

 

 

Slutstädning

Städning ingår alltid. Städavgiften är obligatorisk och gäller per enhet. Städavgiften varierar beroende på boendetyp,

350 :- i stugorna

250 :- i blå & röd lägenhet

450 :- i gul lägenhet

700 :- i rättaregården