Lokala regler

Lokala regler

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla enligt information på anslagstavlor.

 Vattenhinder (Regel 26)

Omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder. Gränsen till hindret går från där marken bryter av mot hindret.

 Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)

  1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
  2. MUA-områden varifrån spel är förbjudet identifieras av blå/vita pinnar.
  3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.
  4. Myrstackar (spel förbjudet)
  5. Skador i bunker såsom blottade stenar, gropar eller fåror, orsakade av rinnande vatten.
  6. Dräneringar täckta av sand/singel på en finklippt del av spelfältet.

 

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)

Stenar i bunkrar.

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)

  1. Alla avståndsplattor och gulsvarta 150-metersmarkeringar
  2. Nyplanterade träd med stödpinnar.
  3. Alla teeskyltar. 

Avståndsmätare (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (tex nivåskillnader, vindstyrka, osv), bryter spelare mot Regel 14-3.

Organisk del av banan (Regel 13 – ingen lättnad utan plikt från dessa förhållanden)

Stengärdsgårdar och odlingsrösen är en organisk del av banan. Lösa stenar får ej flyttas

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag

Boll som oavsiktligt rubbas på green

Regel 18–2, 18–3 och 20–1 ändras enligt följande.

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18–2, 18–3 och 20–1. Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak såsom tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

Reviderade 2017-03-21 av Esa Snellström, distriktsdomare.