Lokala regler

Lokala regler

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås.

 

Lokala regler 2019 för Isaberg Golfklubb

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler.

 

Lokala regler och tillfälliga lokala regler

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid receptionen och på hemsidan (www.isaberggolf.com). Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

 

Plikt för brott mot lokal regel (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 

 1. Out of bounds (Regel 18.2)

Out of bounds definieras av linjen mellan vita pinnar eller vitmålade stängselstolparnas bansidepunkter i marknivå.

 

 1. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska delar av banan
 2. a) Mark under arbete
 3. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
 4. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
 5. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
 6. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
 1. Myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1. b.
 2. Öppna, grusade dräneringssträngar.

 

 1. b) Oflyttbara tillverkade föremål
 2. Alla avståndsmarkeringar (stolpar eller runda plattor) som visar avståndet till mitten av green är oflyttbara tillverkade föremål.
 3. Ungt träd eller buske, identifierat med stödpinne är oflyttbart tillverkat föremål.

 

 1. c) Organiska delar av banan och odlingsrösen
 2. Alla stengärdsgårdar är en organisk del av banan. Lösa stenar får inte tas bort ur gärdsgårdarna.

 

Regel- & Hcpkommittén Isaberg GK 190424