Golfbil

Golfbilar att hyra

För att få hyra en golfbil krävs körkort med minst behörighet B. Golfbilarna skall framföras i nyktert tillstånd.


Gäst utan läkarintyg:       400 :-
Gäst med läkarintyg:        250 :-
Medlem utan läkarintyg:  250 :-
Medlem med läkarintyg:   125 :-

Priserna gäller för 18 hål. För mer än 18 hål samma dag
tillkommer 200 :-

Vid oaktsamhet ansvarar föraren för skador på bilen. För nuvarande är självrisken för skada 1870 :-

Observera att väder- och markförhållanden kan göra att biluthyrning stoppas.