Aktuellt Bokningsläge

Bokning av starttider på Mingolf är möjlig 91 dagar innan speltiden och man får ha max 3 samtidiga bokningar.