Se till att du är med i ”Slaget om Löfwenskiölds arv”!

Egentligen har Hovmarskalk Löfwenskiöld ingenting att göra med vårt 50 års jubileum mer än att han hör till vår historia då han var den siste permanent boende fideikommissarien över Nissafors Bruk. Hovmarskalk Löfwenskiöld bodde i residenset som låg på den plats vårt klubbhus idag ligger. Hovmarskalken hade ett stort socialt engagemang och inrättade flera fonder till stöd för behövande på godset. Detta tycker vi är värt att minnas och ära och därför instiftar vi under jubileumsåret ”Matchspelstävlingeni Slaget om Löfwenskiölds Arv”. Blir du den förste att nämnas med samma aktning som Hovmarskalk Löfwenskiöld?

 

Var med i kanske årets bästa matchspelsturnering! Vinn över dina motståndare och du får tillgång till fri golfbil HELA säsongen 2019!

Anmälan sker nedan.

* Notera att du först kan boka golfbilen två dagar innan speltid och att det är i mån av plats.