9

Par
4
Index
1
62
420m
58
385m
53
373m
49
326m
37
260m

9

Par
4
Index
1
62
420m
58
385m
53
373m
49
326m
37
260m

Underpar utsikt

Utför men ofta in i svag bris. Ju mer du vågar hålla högrkanten desto lättare inspel.

Svårt få stopp på långt inspel. Greenbunkrar på båda sidor och bakom.