8

Par
4
Index
5
62
360m
58
342m
53
312m
49
293m
37
215m

8

Par
4
Index
5
62
360m
58
342m
53
312m
49
293m
37
215m

Svårt par 4

Du måste våga flirta med vatten och skog till höger för att få öppet inspel.

För långt åt vänster och du ligger mask eller till och med out-of -bounds.

Greenbunkrar till höger, sidovatten till vänster.