7

Par
5
Index
13
62
532m
58
469m
53
453m
49
397m
37
330m

7

Par
5
Index
13
62
532m
58
469m
53
453m
49
397m
37
330m

Relativt lätt par 5

Ännu ett par 5 som den långtslående kan nå på två, men det står många träd i vägen.

Säkraste vägen går via dubbelt dogleg till höger. För den som chansar på

att "gena" kan det bli problem om inte man får rätt längd på slaget.