5

Par
4
Index
9
62
383m
58
341m
53
305m
49
293m
37
225m

5

Par
4
Index
9
62
383m
58
341m
53
305m
49
293m
37
225m

Par 4

Bäst inspelslinje får du från höger sida av fairway, men där finns träd som kan ställa till besvär.

Greenen sluttar kraftigt och raka puttar är ovanligta.

Bunker vaktar vänstra hälften av green.

Out bakom green.