4

Par
4
Index
7
62
364m
58
344m
53
340m
49
291m
37
225m

4

Par
4
Index
7
62
364m
58
344m
53
340m
49
291m
37
225m

Ganska lätt par 4.

Idealdrivern placeras på höger sida av fairway för att underlätta inspelet.

Svår ruff både höger och vänster samt dike till vänster.

Greenen är inbunkrad.