3

Par
5
Index
15
62
498m
58
465m
53
410m
49
400m
37
300m

3

Par
5
Index
15
62
498m
58
465m
53
410m
49
400m
37
300m

Lurigt par 5

Stor chans för den långtslående att nå på två.

Undvik vänster det lutar kraftigt från mitten av fairway och

på green.