17

Par
3
Index
8
62
186m
58
176m
53
163m
49
112m
37
110m

17

Par
3
Index
8
62
186m
58
176m
53
163m
49
112m
37
110m

Krävande par 3-hål

Vattnet pverkar kanske inte så mycket, men sluttningar och träd runt greenen kan ge svåra chiplägen.