16

Par
4
Index
2
62
347m
58
333m
53
300m
49
286m
37
230m

16

Par
4
Index
2
62
347m
58
333m
53
300m
49
286m
37
230m

Banans lurigaste hål

Utslaget måste placeras långt till vänster på fairway om du vill ha ett öppet inspel. Svårt att få stopp på inspelet på grun av greenens form. Bunkrar träd och vatten bakom.