12

Par
5
Index
6
62
519m
58
500m
53
443m
49
433m
37
330m

12

Par
5
Index
6
62
519m
58
500m
53
443m
49
433m
37
330m

Relativt gott om plats

Det gäller att undvika ruffen och skogen till vänster. Andraslaget bör placeras till höger på fairway för att underlätta inspelet. Out-of-bounds bakom green.