11

Par
4
Index
12
62
282m
58
266m
53
246m
49
241m
37
150m

11

Par
4
Index
12
62
282m
58
266m
53
246m
49
241m
37
150m

Kort men inte problemfritt

Besvärlig ruff skog på båda sidor om fairway. Greenen väl skyddad av bunkrar. Kraftig slänt och vatten bakom green.