10

Par
5
Index
4
62
501m
58
482m
53
408m
49
398m
37
320m

10

Par
5
Index
4
62
501m
58
482m
53
408m
49
398m
37
320m

Långt par 5

Svårigheten på vägen till green ligger i andra slaget som måste genom "gattet" och placeras högt upp på slänten för att ge ett lättare inspel. Försö undvika greenbunker till vänster.