1

Par
4
Index
3
62
369m
58
348m
53
313m
49
296m
37
215m

1

Par
4
Index
3
62
369m
58
348m
53
313m
49
296m
37
215m

Svårt öppningshål

Out of bounds till höger och fairway som lutar mot skogen till vänster.

Greenen i tre nivåer gör par till ett mycket bra resultat.