8

Par
5
Index
2
58
484m
55
470m
51
418m
48
404m
35
250m

8

Par
5
Index
2
58
484m
55
470m
51
418m
48
404m
35
250m

Hästskoformat

Riktigt långtslående kan nå in på två, men green vaktas av bunkrar fram och Nissan bak.

Håll dig i vänsterkanten för bästa inspelsvinkel.

Andraslaget är blint så var säker på att det är klart innan du spelar.