6

Par
4
Index
10
58
419m
55
345m
51
330m
48
294m
35
240m

6

Par
4
Index
10
58
419m
55
345m
51
330m
48
294m
35
240m

Håll dig i mitten av fairway

Ganska lätt par 4  men du måste förbi kullen till vänster, inbunkrad green.