4

Par
4
Index
16
58
314m
55
310m
51
280m
48
272m
35
200m

4

Par
4
Index
16
58
314m
55
310m
51
280m
48
272m
35
200m

Hål 4

Kraftiga slänter både till höger och vänster om fairway. I synnerhet ruffen till höger har fördärvat många scorer.

Greenen är väl inbunkrad och vägen bakom är out.