3

Par
3
Index
18
58
126m
55
125m
51
115m
48
109m
35
105m

3

Par
3
Index
18
58
126m
55
125m
51
115m
48
109m
35
105m

Hål 3

Mycket vatten men relativt lätt om det är vindstilla.

Blåser det är klubbvalet svårt eftersom vinden ofta är blyg.