2

Par
4
Index
8
58
325m
55
312m
51
288m
48
274m
35
190m

2

Par
4
Index
8
58
325m
55
312m
51
288m
48
274m
35
190m

Dogleg vänster

Ideallinjen för den långtslående är vänstra hälften av fairway.

Tappar du ut drivern till höger är det stor risk att du finner vatten eller svår ruff.

Trädbarriär och en greenbunker till vänster, vatten till höger skyddar green.