17

Par
5
Index
11
58
455m
55
440m
51
420m
48
393m
35
330m

17

Par
5
Index
11
58
455m
55
440m
51
420m
48
393m
35
330m

Konditionskrävande

Ser ut att vara gott om plats för utslaget, men det är något av en synvilla.

För långt åt höger eller vänster försvårar andraslaget.

Undvik vänstersidan på andraslaet - kraftig sluttning.

Greenbunkrar höger och bakom.