16

Par
4
Index
5
58
340m
55
322m
51
310m
48
300m
35
195m

16

Par
4
Index
5
58
340m
55
322m
51
310m
48
300m
35
195m

Dogleg höger

Utslaget måste vara långt och helst till vänster på fairway.

Är du kort eller långt till höger ligger du mask.

Svår ruff bakom och till vänster om green, dessutom out till vänster.