15

Par
3
Index
17
58
115m
55
110m
51
105m
48
100m
35
100m

15

Par
3
Index
17
58
115m
55
110m
51
105m
48
100m
35
100m

Kort men inte så lätt.

Greenen är liten och träffar du den inte

har du en svår chip.