14

Par
4
Index
3
58
345m
55
320m
51
310m
48
285m
35
145m

14

Par
4
Index
3
58
345m
55
320m
51
310m
48
285m
35
145m

Dogleg höger

Du måste upp på "platån" för att inte få ett långt

långt inspel från sluttande läge. Att gena bruka straffa sig.

Långt gräs i slänten till vänster gör att du  inte kan valla in den.