13

Par
3
Index
13
58
180m
55
167m
51
160m
48
155m
35
70m

13

Par
3
Index
13
58
180m
55
167m
51
160m
48
155m
35
70m

Satsa mitt på

Bunkrar kort höger och till vänster.

Djup grop till vänster mer eller mindre omöjliggör par.

Var uppmärksam på utslag från 14.e när du befinner

dig på tee.