12

Par
4
Index
1
58
375m
55
355m
51
335m
48
320m
35
220m

12

Par
4
Index
1
58
375m
55
355m
51
335m
48
320m
35
220m

Svagt dogleg vänster

Valet står mellan långt inspel från plant läge eller kortare från nerförsläge.

Greenbunker till vänster.

För långt inspel ger svår returchip.