11

Par
5
Index
15
58
475m
55
458m
51
400m
48
382m
35
320m

11

Par
5
Index
15
58
475m
55
458m
51
400m
48
382m
35
320m

Inga problem

Utslaget bör placeras till vänster på fairway för att inte tallarna

till höger skall blockera andraslaget.

Små kullar runt green kan ge svåra chippar.

Klar birdiechans.