10

Par
4
Index
7
58
350m
55
333m
51
325m
48
298m
35
225m

10

Par
4
Index
7
58
350m
55
333m
51
325m
48
298m
35
225m

Långt par 4

Ganska smalt och ruffarna svåra att spela sig ur.

Idealdrivern placeras på höger sida av fairway.

Den upphöjda greenen har bunkrar fram och till höger