1

Par
4
Index
12
58
331m
55
323m
51
284m
48
280m
35
190m

1

Par
4
Index
12
58
331m
55
323m
51
284m
48
280m
35
190m

Håll till vänster

Relativt enkelt öppningshål även om Nissan har stark dragningskraft.

Den djärve genar över stenmuren men en fade genom "gattett" är säkraste vägen.

En bra drive ger kort inspel till greenen som vaktas av två bunkrar.